Browsing: Ngo nuong

Một bếp than củi di động, một chiếc quạt nan nhỏ xinh, một gánh ngô non còn thơm mùi sữa……