Browsing: Các Món Quay

Nguyên liệu: 1 con vịt khoảng 2 kg 1 chút gừng 1 trái chanh  Me chín Bột năng 2 trái…