Browsing: ca chua

Cá nấu dấm Thịt cá vàng màu nghệ, nước dùng không tanh, màu sắc hấp dẫn mà dậy mùi hành,…