Browsing: Bun bo Hue

Bún bò Huế là một trong những đặc sản của xứ Huế, mặc dù món bún ở đâu cũng có.…