Bình luận(2 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


 1. moonpham
  14/12/2010

  Ghé thăm món này mà nhớ quê mẹ quá đi! Mỗi lần về quê là bố mẹ ko quên món này cho chị em mình. Cả nhà đều thích món này:)

 2. Cháo lòng là món yêu thích của mình..cảm ơn tác giả bài viết

Gửi bình luận của bạn  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });