Bình luận(1 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


 1. tran tuyet nga
  02/03/2013

  toi cung hay vao mang de tim cong thuc nau an va da phat hien duoc nhieu mon hap dan .nhung chi co dieu cac ban khi viet cac cong thuc deu chung chung qua .khong dua duoc luong chinh xac .vi du pha nuoc cham can bao nhieu nuoc ,duong ,mam… hay nhu cong thuc cua ban lam banh tom ko ghi co nuoc tron voi bot .ngay ca cac nha viet sach day nau an cung ghi rat chung chung nhu vay .dang tiec la lam rat nhieu ban tre muon thu lam cac mon moi lung tung

Gửi bình luận của bạn  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });