Bình luận(3 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


 1. le thu ha
  31/03/2011

  banh su cua ban con phan nhan to khg biet lam


  • Thaomy
   25/11/2011

   Cam on ban da chi dan lam banh kem su… tuy nhien ban chua co chi cho minh cach lam kem dde bo vo trong cua banh. Mot phan quan trong la ban chi noi bot ma khong noi ro la bot mi hay bot nang hay bot nep hay la loai bot ddac biet nam ddo. Ban lam on email chi dan dum minh nhe’

 2. nha` to’ k co’ lo` vj so’ng

Gửi bình luận của bạn  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });