Bình luận(4 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận

 1. cái “âu” là gì zậy mấy pác ?????


 2. love
  23/04/2012

  au lak cai hop tron` dok’


 3. Bao Ngoc
  26/07/2012

  Cho minh hoi xiu.
  Banh my la banh sandwich hay banh my dang banh my kep thit?
  Bo dung bo president duoc khong? Hay dung bo chuyen lam banh

 4. Cái khuôn mua ở đâu đó
  Chỉ cho mình cái

Gửi bình luận của bạn  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });