Bình luận(15 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


  1. aspergers syndromes symptoms
    11/12/2010

    What a great resource!


  2. Nguyen Thi Thu Hien
    27/03/2011

    good. ngon ngon ngon


  3. nhim
    25/06/2011

    ngon thiet đó


  4. Nguyen Lan Thanh
    20/03/2012

    măm măm, mình thix bánh flan,ngày nào cũng măm măm ít nhất 4 cái ^^


  5. Nguyen Lan Thanh
    20/03/2012

    Tạp chí Món ngon Việt Nam có dạy nhiều loại bánh khác ngon và hấp dẫn lắm đấy!


  6. puzy
    11/05/2012

    ngong thiêt
    đều ra quán khỏe hơn

  7. banh flan ngin tuyet


  8. manh
    29/05/2012

    kam on nhe!


  9. vu hoang thong
    14/06/2012

    ngon vo doi het ta dc


  10. le thi hong thuong
    23/06/2012

    nhin ngon de so .Phai lam thu moi duoc

  11. ngon wa di mat thanks

  12. cho cháu hỏi – lò nhà cháu chỉ có 250* – vậy cháu có thể nung với 250* nhưng thời lượng lâu hơn đc k ạ? Hay dứt khoát là phải 325* ?


  13. thaht love mt
    26/12/2013

    nhin ma thay them


  14. vuong thi my tien
    26/12/2013

    nhin ngon wa ak hjhj! ma k pjt mh koa lam dk hax k nua nhung mk mun lam 5 kai bah nax de tanh cho 5 nguoi bn ma mk than nhat tron lop hjhj

Gửi bình luận của bạn    $('#feature2').cycle({
        fx:     'scrollRight', 
        timeout: 5000,
        delay:  -4000 
    });
    $('#feature1').cycle({
        fx:    'scrollDown',
        timeout: 5000, 
    		delay: -4000 
    });
    $('#latest').cycle({
        fx:    'scrollDown',
        timeout: 3000, 
    		delay: -1000 
    });
    $('#leading').cycle({
        fx:    'fade',
        timeout: 6000, 
    		delay: -4000 
    });
    $('#large_banner').cycle({
        fx:     'scrollDown', 
        delay:  -8000 
    });
    $('#long_banner').cycle({
        fx:     'turnRight', 
        delay:  -4000 
    });