Bình luận(2 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


 1. miêu mễ
  13/05/2012

  có thể chỉ rõ một chút ko?
  chỗ ”tránh làm thủng võ cam” cái đích vỏ cam làm sao mới ko thủng được vậy?
  t làm đến lúc bưng ra thấy nó đông phần trên,phần dưới loãng thì nên hấp tiếp hay bỏ tủ lạnh?

 2. sao ko co yeu cau thanh pham

Gửi bình luận của bạn  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });