Bình luận(1 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


 1. lannal
  11/01/2013

  Ngon ghê, chỉ tội là hơi nhìu nguyên liệu tí. Mình ko hay làm bắp cải, mình thay bằng su hào và cà rốt thái chỉ, ăn cũng ngon và ngọt lắm.

Gửi bình luận của bạn  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });