Bình luận(5 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


 1. Phan Tuấn Ngọc
  25/09/2011

  Rất ngon. Cám ơn bạn nhiều nhé.


 2. phan thi thanh
  01/02/2012

  giong kieu que to. thanks .


 3. ngango
  03/10/2012

  mon nay ngon .

 4. cho bao nhiêu đường vào vậy ???


 5. Loan
  24/04/2013

  Ước gì bài viêt dai hơn tẹo, thêm tí cảm nghĩ, yêu cầu thành phẩm,… thì tốt quá!

Gửi bình luận của bạn  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });