Bình luận(1 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


 1. phuong thao
  24/09/2011

  ôi! nghe danh mà đã thấy ngon rồi
  thèm quá!hihihi
  nhưng công nhận món này trong hấp dẫn mà dễ làm thôi
  chúc mọi nhà ngon miệng

Gửi bình luận của bạn



  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });