Bình luận(2 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


 1. ngan pham
  01/12/2010

  tai sao ban ko up ca dia chi cu the de moi ng den dia chi do thuong thuc mon nay nhi ?


  • Vũ Đại Tiểu Thư
   26/04/2012

   bạn cứ đến khu phố cổ, gần chợ Đồng Xuân có đường Tô Tịch. Cả con phố ấy bán hoa quả dầm. Thường thì ăn buổi tối mới thích

Gửi bình luận của bạn  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });