Bình luận(1 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận

 1. Mình đã từng ăn ở quán này rồi, trước đây có các món hấp rất ngon, được cái mấy anh quản lý cũng là giai đẹp, mình đến quán được ăn ngon lại được ngắm giai đẹp. Hôm bữa mày mò trên hotdel sau đưa mấy kép đến ăn, thấy có Cơm Gà Hải Nam cũng chén cả thể chỉ tội bữa đó ko có giai đẹp, hổng hiểu các A đi đâu hết.

Gửi bình luận của bạn  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });