Bình luận(1 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


 1. moonpham
  24/11/2010

  Mình hay ăn món nem này của bà Hồng. Mỗi lần bạn nổi hứng thèm món nem tai, chỉ cần gọi điện là xe ôm mang đến liền, trả thêm tiền xe ôm ngoài tiền mua nem, nhớ kèm thêm gò và nem chua nữa nhé. Được cái ai cũng nhiệt tình ăn quá nên ko biết hết lúc nào và ko biết ngon như thế nào nữa… He he

Gửi bình luận của bạn  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });