Bình luận(4 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


 1. le thị loan
  23/06/2012

  toi la mot nguoi rat yeu am thuc viet va toi rat thch mon bun oc nay


 2. Long Thanh
  10/10/2012

  Món Ngon Bún ốc Phủ Tây Hồ.Mon nay cuc ngon ban ah


 3. ẻtryr
  29/10/2012

  rất ngon

Leave a comment to ẻtryr  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });