Bình luận(2 bài bình luận) | Gửi thông tin bình luận


 1. Lê Thanh
  31/10/2010

  Cám ơn đã cung cấp những thông tin bổ ích.


 2. Nguyễn Trọng Duy
  07/06/2012

  Tôi rất thích bài báo này, tôi đã có gia đình và có baby, be hay sốt cao và co giật nhiều lần> Tôi có hỏi bác sỹ và được tư vấn là bé thiếu hụt vitamin nhóm B.
  Tôi đã tìm và đọc bài báo này. Tôi rất thích và hầu như qua bài viết tôi có thể biết bổ sung thêm vitamin nhóm B cho bé như thế nào.
  Thaks alots!

Gửi bình luận của bạn  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 5000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 5000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:   'scrollDown', 
    delay: -8000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight', 
    delay: -4000 
  });